Hướng dẫn sử dụng thanh Ribbon trong Powerpoint

sử dụng thanh Ribbon

Bắt đầu phiên bản Office 2007 trở về sau, Microsoft hỗ trợ cho người dùng làm việc với giao diện trực quan hơn bằng thanh Ribbon. Hệ thống lệnh được phân theo từng thẻ tab, vì vậy đôi khi trong quá trình làm việc thanh Ribbon trong Powerpoint chứa những thẻ tab mình không cần dùng … Đọc tiếp